Agen Slot Online Terbesar

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก qqroyalbet88 or 188thai รายส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม ซึ่งทีมสอบสวนโรค qqroyalbet88 or 188thai ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อข้อมูลเพิ่มเติมตามระเบียบและขั้นตอนของการดำเนินงานด้านต่างๆอย่างรัดกุมแล้ว โดยผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย ประกอบด้วย รายที่ 78  เป็นหญิง อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ ภูมิลำเนา อยู่ที่ อ.หนองสองห้อง qqroyalbet88 or 188thai  จ.ขอนแก่น มีอาการไอแห้งๆ พบมีประวัติเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด ที่ กรุงเทพฯรายที่ 79 เป็นหญิง อายุ 20 ปี เป็นนักศึกษา ภูมิลำเนา อ.หนองสองห้อง มีอาการไอมีเสมหะ มีประวัตเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิดจากการรับประทานอาหารร่วมกัน ที่กรุงเทพฯ

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโควิด-19 ในขณะนี้ จากการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข qqroyalbet88 or 188thai เกม อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การควบคุมสถานการณ์ที่อาจต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ เช่น กทม.และปริมณฑล เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และภาคตะวันออกบางจังหวัด qqroyalbet88 or 188thai เกม แต่การประกาศมาตรการใดๆ ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะต้องฟังข้อมูลจากทีมงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี สั่งการเมื่อวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา ให้เตรียมยกระดับ โดยขณะนี้ทีมงานได้เตรียมการไว้แล้ว qqroyalbet88 or 188thai เกม สล็อต เช่น การยกระดับพื้นที่ที่ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่สีแดง แต่ศบค.ระวังไม่ให้กระทบกับประชาชนโดยรวม ทั้งนี้นโยบายรายพื้นที่จะไม่ทำเหมือนทั้งประเทศ เพราะจะกระทบประชาชน qqroyalbet88 or 188thai เกม สล็อต ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ต่อการนำมาตรการล็อกดาวน์ใช้ในพื้นที่ แต่ต้องรอฟังข้อมูลจากสาธารณสุขอีกครั้ง

พล.อ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า มาตรการล็อกดาวน์ คือการห้ามเข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดควบคุม qqroyalbet88 or 188thai สล็อตออนไลน์ที่เชื่อถือได้ หรือหมายถึงพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้ม แต่จากการประเมินขณะนี้ยืนยันว่าสถานการณ์ระบาดสามารถควบคุมได้ ยังใช้การมองเป็น 3 มิติ คือ มิติพื้นที่ ที่ต้องเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อสูง qqroyalbet88 or 188thai สล็อตออนไลน์ที่เชื่อถือได้ มิติกิจการใดที่เสี่ยงและกิจกรรมใดที่เสี่ยง ทั้งนี้ในวันที่ 15 เม.ย. กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอการยกระดับพื้นที่ให้ทาง ศบค.ชุดเล็ก พิจารณาอีกครั้ง ขณะเดียวกัน qqroyalbet88 or 188thai สล็อตออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ศบค.เป็นห่วงกลุ่มคนที่เสี่ยงติดเชื้อหรือคนที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือคนติดเชื้อแล้วยังไปที่พื้นที่สาธารณะ จึงขอความร่วมมือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนโรงพยาบาลสนามที่รัฐบาล และ ศบค. จัดเตรียมไว้เพียงพอกับการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมยาฟาวิพิราเวียร์ qqroyalbet88 or 188thai เว็บบอลออนไลน์ ไว้ประมาณกว่า 400,000 เม็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564) ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้มีการสั่งซื้อเพิ่มอีก 5 แสนเม็ด โดยจะกระจายยาไปยังโรงพยาบาลต่างๆ qqroyalbet88 or 188thai เว็บบอลออนไลน์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตน์ฯ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัดต่างๆ ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ มีเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ หากเกิดการระบาดระลอกใหม่

 

By Jamie